kompetencer

Personlige kompetencer – det jeg er/den måde jeg arbejder på::


• Pålidelig

• Dynamisk

• Hjælpsom

• Kreativ

• Fleksibel

• Nysgerrig

• Autentisk

• Vidende

• Venlig

• Humor

Kvalifikationer er viden, færdigheder eller holdninger.

AT jeg lærte at køre på cykel

Kompetencer er

at kunne.

MÅDEN jeg kørte på cykel på.


Kompetencer

Faglige kompetencer – det jeg har lært:


● gode erfaringer med selv at skulle planlægge, strukturere og udføre pålagte opgaver.


● hurtig til at finde og videregive informationer.


● får ros for at være pligtopfyldende, loyal og initiativrig.


● får ros for at være naturlig ledertype.
Hvad er et godt job for mig/hvad ønsker jeg mig?


●  en stor grad af selvstændighed.    ●  en bred vifte af forskellige udfrodringer.    ● tillid.   ● mulighed for at vise, hvad jeg kan.


●  indflydelse.  ●  mulighed for udvikling.