TEST

Grad:

Insignier:

Indehavere:

Elefantordenen

forkortelse: R.E.


er den fornemste og ældste danske orden og stammer fra midten af det 15. århundrede; den nugældende statut er fra 1693 med mindre ændringer i 1808 og 1958. Elefantordenen har én klasse. Ordensherren er Danmarks regent.Storkommandør af Dannebrogsordenen

forkortelse: S.Kmd.


Storkommandør-graden er forbeholdt fyrstelige personer og der har siden indstiftelsen af denne i 1808 været i alt 43 Storkommandører.


Med Prins Henriks død i 2018 er der blevet én storkommandørorden ledig til eventuel kommende udnævnelse. Det samlede antal storkommandører overstiger aldrig 8 da der kun er 8 insignier til rådighed. Teoretisk er der ingen grænse for hvor mange storkommandører der kan udnævnes, men i praksis er der altså kun tale om 8 stk.


Pr. 2019 er der 7 Storkommandører:


H.M. Kong Konstantin
udnævnt 12 Marts 1964


H.M: Dronning Margrethe II
anlagt som ordensherre 12 Januar1972


H.M. Kong Carl XVI Gustav af Sverige
udnævnt 10 April 1975


H.M. Kong Harald V af Norge
udnævnt 26 Oktober 1990


H.K.H. Prinsesse Benedikte til Danmark
udnævnt 27 Januar 1993


H.K.H. Kronprins Frederik til Danmark

udnævnt 1 Januar 2004


H.K.H. Prins Joachim til Danmark

udnævnt 16 April 2004

Storkors af Dannebrogordenen m. bryststjerne i diamanter
Storkorset af Dannebrogsordenen

forkortelse: S.K. Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

forkortelse: K.1

Kommandør af Dannebrog 
forkortelse: K.Dannebrogordenens hæderstegn
forkortelse: D.Ht.

Ridderkors af 1. grad af Dannebrog
forkortelse: R.1


Herre:

Dame:

Ridderkors af Dannebrog
forkortelse: R.

Herre:Dame: