proffcv

Intro

Personlige kompetencer:

Har i tidligere stillinger fået ros for at være:

loyal

præcis

kreativ & visuel

innovativ

intelligent

hjælpsom

naturlig ledertype

fleksibel og omstillingshurtig


Gode erfaringer med:

at leve op til en bred vifte af ansvar, med stort handleberedskab.


Vant til at:

arbejde både i selvstyrende teams og på egen hånd.


Gode erfaringer med:

selvstændig planlægning, strukturering og ansvarlig udførelse af opgaver.


Stor bred almenviden,:

som gør det let at finde de oplysninger, jeg skal bruge i en bestemt sammenhæng.

God til at kombindere viden og intuition.Til de klassiske jobsamtalespørgsmål:

"er dettte glas halvt fyldt, eller halvt tomt"?


"det er halvt fyldt, men hvis I ansætter MIG, skal jeg gøre min indsats for bidrage til at få det helt fyldt"

Beskriv dig selv med tre ord:


"jeg tænker ofte kreativt" !

"hvad er dine stærke sider?


"min veludviklede intuition, for hvordan min viden skal bruges til at løse de opgaver jeg får/beder om".


"min gode fornemmelse for, hvad der forventes af mig"

"hvad er dine mindre stærke sider"?


"at jeg kan blive utålmodig, hvis jeg ikke for mulighed for at vise, hvad jeg kan biddrage med"


"at jeg nogen gange tænker for hurtigt / kan miste overblik, Men jeg er bevidst om det og ved, hvornår jeg skal korrigere"

2017-2018


Incita, Valby

Virksomhedskonsulent

• finde praktikpladser til borgere

• inddrage nye virksomheder til samarbejdet

• matche virksomheder og borgers behov

• registrering

• borgersamtaler/vejledning

• virksomhedsanalyser

2005-2014Copenhagen Airports

Senior Security Officer

• kontrol af passagerer og bagage, x-ray af bagage.

• vejledning af passagerer.

• udkørsel til kontrol af bagage,.

• arbejde i selvstændige teams.

• Sikkerhedsrepræsentant

2000-2004
DøgnNetto

1 assistent/stedfortrædende butikschef

• opfyldning, planlægning, indkøb, display, oplæring.

• stedfortrædende butikschef, lederansvar.

• sikkerhedsrepræsentant

1990-1995
Tivoli København

Indgangskontrollør, hovedindgangen

• indgangskontrol.

• vejledning af / information til gæster.

• turistinformation

1987-1989


Politiskolen

Politielev

1983-2014
Efterslægtens Hf-kursus gns.: 9,4 (13-skala) . 1990-1996

• FOF:Fransk, Spansk, Krisehåndtering, Sorgarbejde

• Åben universitet:Almen kernefysik og astrofysik

• Højskoler: Rønshoved Højskole og Hadsten Højskole

Sprog:

Engelsk:

flydende i tale, forstå, læse, skrift

Tysk:

godt samtale niveau, forstå, læse, (skrive)

Fransk:

godt turistniveau

IT:Word:

godt brugerniveau

Photoshop:

godt brugerniveau

Interesser:

Geografi:

bred viden om lande, byer og folk.


historie:især Europas kongehuses historie og Danmarks historie.


videnskab:

astrofysik, astronomi, naturvidenskab.


biografier:

politiske, historiske, kongelige, videnskabelige.


nyheder:

læser netaviser hver dag - 4-5 danske + 8-10 udenlandske.


politik:

følger godt med. Har skrevet flere små artikler/indlæg.


web:

har designet og er bestyrer for tre hjemmesider:


min personlige web site


kongelige hjem.dk


Huset Glyksborg i Europsa Kongehuse