jan.2020.kompetencer

Kvalifikationer er viden, færdigheder eller holdninger. = AT jeg lærte at køre på cykel

Faglige kompetencer – det jeg har lært:


● gode erfaringer med selv at skulle planlægge, strukturere og udføre pålagte opgaver.

● hurtig til at finde og videregive informationer. Indhente --> bearbejde --> videreformidle.

● får ros for at være pligtopfyldende, loyal og initiativrig.

● får ros for at være naturlig ledertype.


Kompetencer er at kunne = MÅDEN jeg kørte på cykel på.

Personlige kompetencer – det jeg er/den måde jeg arbejder på:


• Pålidelig, •  Dynamisk, • Hjælpsom, højt drive, • Kreativ, • Fleksibel, • Nysgerrig, • Autentisk, • Vidende, • Venlig, • Humor

Kompetencer