jan.2020.kreativitet

Kreativitet

Kreativitet, i daglig tale en løs betegnelse for menneskets evne til at skabe noget nyt, overraskende, hidtil uset.


Ordet anvendtes oprindelig om problemløsninger af videnskabelig og teknisk art, men anvendes nu bredt om kunstneriske præstationer, sportspræstationer, nytænkning inden for økonomi og erhverv og tilmed også om livsstil

Eksempler på, hvad jeg har fundet på: selvskabte billeder, billedtekster og min kreative portefolio

Jeg er og beskrives som værende kreativ:


● Visuel, holistik, verbal.

● God til at se detaljen i helheden.

● God til at se nye måder at gøre tingene på --> tænke ud af boksen

● hurtig til at se mået og finde vejen derhen.


Jan. "beskriv dig selv med tre ord"

JEG er meget kreativ :-)