kreativ

Kreativitet

Er beskrevet som værende kreativ:


Visuel, holistik, verbal.

God til at se detaljen i helheden.

God til at se nye måder at gøre tingene på.

Kreativitet, i daglig tale en løs betegnelse for menneskets evne til at skabe noget nyt, overraskende, hidtil uset.


Ordet anvendtes oprindelig om problemløsninger af videnskabelig og teknisk art, men anvendes nu bredt om kunstneriske præstationer, sportspræstationer, nytænkning inden for økonomi og erhverv og tilmed også om livsstil