danmark.ordner

Som andre monarkier, har Danmark et ordensvæsen, som belønner borgere for en særlig indsats.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elefantordenen


er den fornemste og ældste danske orden og stammer fra midten af det 15. århundrede; den nugældende statut er fra 1693 med mindre ændringer i 1808 og 1958. Elefantordenen har én klasse. Ordensherren er Danmarks regent.

Storkommandør af Dannebrogsordenen


er den øverste ordensklasse i Dannebrogordenen, som kun tildeles fyrstelige personer

Storkors:


evt. med diamanter

Kommandør af 1. grad af Dannebrog

Ridderkors af 1. grad

Som andre monarkier, har Danmark et ordensvæsen, som belønner borgere for en særlig indsats.

---------------------------------------------------------------------------------

Tildeles


Statsoverhoveder, kongelige.


Nulevende indehavere

Nulevende indehavere


H.M. Dronningen


H.K.H. Kronprins Frederik til Danmark


H.K.H. Prins Joachim til Danmark


H.K.H. Prinsesse Benedikte til Danmark


H.M. Kong Carl 16. Gustav af Sverige


H.M. Kong Harald 5. af Norge


H.M. Kong Konstantin 2.

Kommandør af Dannebrog

Ridderkors

11.1.1. Danske dekorationers rækkefølge.

Nedenfor er anført danske dekorationers indbyrdes rækkefølge:

Ordner:

x Elefantordenen.

x Dannebrogordenen:

x Storkommandør.

x Storkors.

x Kommandør af 1. grad.

x Kommandør.

x Dannebrogsordenens Hæderstegn.

x Ridder af 1. grad.

x Ridder.

x Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Medaljer:

x Fortjenstmedaljen i guld.

x Medaljen "Ingenio et Arti".

x Fortjenstmedaljen i sølv med spænde.

x Kongelige erindrings- og mindemedaljer i den rækkefølge, hvori de er modtaget,

således at den senest modtagne bæres længst til højre.

x Den Kongelige belønningsmedalje med inskription.

x Fortjenstmedaljen i sølv.

x Den Kongelige belønningsmedalje.

x Andre danske hæderstegn og medaljer i den rækkefølge, der er anført nedenfor:

x Medaljen for udmærket lufttjeneste.

x Medaljen for ædel dåd.

x Medaljen for druknedes redning.

x Hæderstegnet for god tjeneste ved Søetaten.

x Hæderstegnet for god tjeneste ved hæren.