stem

af:

Jan B. JacobsenStemStem for pokker:
Det handler om DIG og DIN hverdag, og om Danmark.


”Et repræsentativt demokrati, hvor borgerne vælger et mindre antal folk (politikere) til at repræsentere sig, og disse repræsentanter tager så beslutningerne på borgernes vegne”
Valgret eller stemmeret er retten til at stemme ved valg og folkeafstemninger.

Fri og lige valgret ses som et af de grundlæggende idealer i det demokratiske samfund.

Enevælden i Danmark blev afskaffet ved den første grundlov 5. juni 1849. Herefter blev et Folketing og et Landsting oprettet til at varetage lovgivningen.

I 1871-1872 var store dele af befolkningen udelukket fra at kunne stemme. I Københavnsområdet var der kun 6 %, som kunne stemme, på landsplan 14 %. Fruentimmere (kvinder), såkaldte fjolser, forbrydere, folkehold (tyende) og de fattige havde ikke stemmeret. Arbejdsløse blev frataget deres stemmeret.

I 1908 ændredes valgloven, så kvinder fik stemmeret til kommunalvalg, og 1915-grundloven, der trådte i kraft april 1918, gav kvinder, tjenestefolk og fattige stemmeret og valgbarhed til folke- og landstingsvalg.

Ifølge ”Freedomhouse.org” lever 36 % af verdens befolkning uden repræsentativt demokrati.


Ved seneste valg til Folketinget var stemmeprocenten herhjemme 86,6, det vil sige at 539.387 vælger ikke stemte. Det kan der være forskellige grunde til, men jeg mener det er et for højt tal.


Hvis Hr. og Fru ”gennemsnit” skal købe hus, undersøger de markedet, hvad vil vi, hvilke ønsker har vi? Hvordan får vi dem opfyldt, de researcher før de bestemmer sig. MEN mange stemmer ikke fordi: ”vi ved ikke nok om politik”, ”vi er ligeglad”, ”det nytter alligevel ikke”. JO det gør:


Det handler om DIG, DIN hverdag, Danmark og os alle sammen, så derfor bør vi tage ansvar, ”researche” det politiske supermarked, søge den ”vare” vi bedst kan trives med.

Ingen får opfyldt 100 % af deres ønsker, men gør op hvad som er vigtigst for dig, for dine medborgere og for Danmark.


SÅ: OP af sofaen, ned at stemme. Det er din RET og din borgerpligt.