rosenborg

Greve af Rosenborg er en arvelig adelstitel, der 1914−1971 blev givet til efterkommere af Kong Christian & Dronning Louises børn, som giftede sig borgerligt.

Danske prinser, der i forbindelse med deres ægteskab (ofte med ikke-fyrstelige) har frasagt sig deres øvrige titler og arveret til tronen, som enten får titlen greve af eller komtesse af Rosenborg er tillagt rang og sæde i 2. rangklasse, nr. 2.

Grever af Rosenborg har dermed mistet alle deres arverettigheder til den danske trone.

Grev Christian & grevinde Anne Dorthes tre døtre (Josephine, Camilla og Feodora) har alle tre giftet sig og har derfor mistet deres komtessetitel, som de er født med og kunne bære, så længe de forblev ugifte. Samtidig er grevens svigersønner borgerlige, og derfor har grevens børnebørn ingen adelstitler.

Nulevende


10 grever,

3 grevinder,

6 komtesser af Rosenborg:

Titel og navn:

Slægtsforhold / Forbindelse til Kong Christian IX & Dronning Louise:

grev Ingolf af Rosenborg

søn af Kong Christian X´s søn Arveprins Knud

grevinde Sussi af Rosenborg

gift m. grev Ingolf.

grev Axel af Rosenborg

søn af grev Flemming af Rosenborg (oldebarn af Kong Christian IX)

grevinde Jutta af Rosenborg

gift m. grev Axel af Rosenborg

_______________komtesse dagmar af rosenborg

datter af grev Axel af Rosenborg

___________________grev valdemar af rosenborg

søn af grev Axel af Rosenborg

__________________grev alexander af rosenborg

søn af grev Axel af Rosenborg

grev Birger af Rosenborg

søn af grev Flemming af Rosenborg (oldebarn af Kong Christian IX)

_____________komtesse benedikte af rosenborg

datter af grev Birger af Rosenborg

grev Carl Johan af Rosenborg

søn af grev Flemming af Rosenborg (oldebarn af Kong Christian IX)

_______________komtesse caroline af rosenborg

datter af grev Carl Johan af Rosenborg

________komtesse josephine coco af rosenborg

datter af grev Carl Johan af Rosenborg

grevinde Karin af Rosenborg

tidl. gift m. grev Christian af Rosenborg

grev valdemar af rosenborg

søn af Grev Christian af Rosenborg og grevinde Karin af Rosenborg (née Lüttichau)

______________________grev nicolaj af rosenborg

søn af grev Valdemar af rosenborg

_________________komtesse marie af rosenborg

datter af Valdemar af rosenborg

komtesse marina af rosenborg

datter af Grev Christian af Rosenborg og grevinde Karin af Rosenborg (née Lüttichau)

grev ulrik af rosenborg

søn af grev Oluf af Rosenborg (oldebarn af Kong Christian IX)

______________komtesse katherina af rosenborg

datter af grev ulrik af rosenborg

______________________grev philip af Rosenborg

søn af grev ulrik af rosenborg


Greverne/Grevinderne af Rosenborg og Grevinde Alexandra af Frederiksborg er, som er tildelt Elefantordnen Exelence. Deres/Hans/Hendes Excelence.


Greve Christians tre døtre (Josephine, Camilla og Feodora) har alle tre giftet sig/ været gift borgerligt og har derfor mistet deres komtessetitel, som de er født med og kunne bære, så længe de forblev ugifte.(en komtesse er en greves UGIFTE datter)  Samtidig er / var grevens svigersønner borgerlige, og derfor har grevens børnebørn ingen adelstitler..