houseofggenealogy

Christian 9. (8. april 1818 – 29. januar 1906  var konge af Danmark fra 1863 til 1906 samt hertug af Slesvig, Holsten og Lauenborg fra 1863 til 1864.

Christian giftede sig med sin halvkusine, Prinsesse Louise af Hessen, i 1842. Deres seks børn giftede sig ind i flere af Europas fyrstehuse og skaffede Christian 9. tilnavnet Europas svigerfar.


Christian 9. (8th April 1818 - 29th January 1906 was King of Denmark from 1863 to 1906

Christian married his half cousin, Princess Louise of Hessen, in 1842. Their six children married several of Europe's princes and christened 9th nickname Europe's father-in-law

Huset Glyksborg

/ The House af Glyksborg

Slægt / Genealogy