christian.9.children

Kong Christian IX (8. april 1818 – 29. januar 1906  var konge af Danmark fra 1863 til 1906 samt hertug af Slesvig, Holsten og Lauenborg fra 1863 til 1864.

Christian giftede sig med sin halvkusine, Prinsesse Louise af Hessen, i 1842. Deres seks børn giftede sig ind i flere af Europas fyrstehuse og skaffede Christian 9. tilnavnet Europas svigerfar.


King Christian IX of Denmark (April 8, 1818 - January 29, 1906 was King of Denmark from 1863 to 1906 as well as Duke of Schleswig, Holstein and Lauenborg from 1863 to 1864.

Christian married his half-cousin, Princess Louise of Hesse, in 1842. Their six children married into several of Europe's princely homes and gave Christian 9. the nicknamed Europe's father-in-law.


King Christian IX and Queen Louise had six children:

children of
King Frederik VIII of Denmark &
Queen Louise:

children of
King Georg I of Greece &
Queen Olga:


son of Prince Christopher:

Prince Michael of Greece and Denmark

The House of Glücksburg