grundlovsdag

af:

Jan B. Jacobsen


            På denne gundlovsdag skal vi hylde de danske værdier og traditioner.


Jeg har sat ”Der er et yndigt land” & ”I Danmark er jeg født” sammen:

Der er et yndigt Land,

der har jeg rod, derfra min verden går.

Nær salten Østerstrand;

så sødt velsignet du mit hjerte når.

Det hedder gamle Danmark,

ved oldtids kæmpegrave

Og det er Freias Sal.


Hil Drot og Fædreland!

hvor jeg har rod, hvorfra min verden går,

Vort gamle Danmark skal bestaae,

Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!

Danmark, mit fædreland!


MINE tanker ved Grundlovsdag:

Omkring år 935 oprettede Harald Blåtand det vi i dag kalder Danmarks dåbsattest:


Harald konge bød gøre kumler disse efter Gorm fader sin

og efter Thyra moder sin, den

Harald som sig vandt Danmark

al og Norge

og danerne gjorde kristne


Gennem mere end 1000 år har vi sået vores stærke rødder via de danske værdier og normer, det vi har bygget vores land på, det som har gives os vores nationale stolthed og særkende.

Gennem tidernes forandringsbølger fra verden omkring os, har vi stået fast mod stormens rasen, når vi var truet på vores nationalitets stolthed:

Grundtvig så den levende følelse, en livsstil og sproglig tradition. Han opfatter det som grundlæggende, at man lever et bestemt sted i en bestemt folkelig sammenhæng. Ordet folkelig giver han en særlig betydning svarende til national i nutidigt sprog.


Via historiens eksempler på de danskes egenhed og de dybe rødder vi er rundet af, har vi pligt til at vande disse rødder med fornuften og hjertets godhed. Den godhed som vi har tradition for og den fornuft, som bør drive vores nationale stolthed, uden at der går over i ekstrem nationalisme og had til det fremmede.

Mor Danmarks hus er møbleret med 1000-årige traditioner af slægt på slægt, som har været stolte af det lille land
vi har bygget op. Ingen må derfor få lov til at komme for at ”møblere om” i vores hus. Vi skal byde velkommen og vise den danske åbenhed i vores dør. Men det er vores grundlang, vores traditioner, vores normer, som gælder. VI skal bestemme, hvor møblerne skal stå og så er  vores gæster velkommen ind i vores stuer. Som Grundtvig skriver i ” Danmarks Trøst”:

”Langt højere, ædlere, finere Sprog

Skal findes paa Fremmedes Tunge,

Om Høihed og Deilighed Danemænd dog

Med Sandhed kan tale og sjunge”

Og træffer vort Modersmaal ei paa et Haar,

Det smelter dog mere, end Fremmedes slaaer.”


Lad os på denne Grundlovsdag, hejse flaget, vise vores danskhed, vise at den er stærk, trods påvirkning udefra. SÅ ved jeg at Harald Blåtand og de slægter som kæmpede fordums for danskheden vil glæde sig i deres himmel og med OS vide at:

 

”med sværdet i hånd

med troen i ånd

for dansken gjaldt:

for Danmark alt” (J, Jacobsen 2017)