rodhuset

af:

Jan B. Jacobsen

   

       NU må det være nok med rød bloks enevælde på Københavns RØDhus.
At deres ideologi går forud for byens udvikling og borgernes vé og vel.

Ideologien går ud over fornuften og hensynet til kommunens økonomi, borgernes frihed og byens fremdrift.


• Boligsituationen er ikke forbedret under rød bloks enevælde, tværtimod. Hvad blev der af de billige boliger til 5.000 kr.?


• Bandekonflikten, hvor Overborgmenter Jensen har udtale at det ikke er hans problem, HVIS er det så? Han løber fra sit ansvar for at borgerne kan færdes trygt i deres nabolag.


• Selvfølgelig skal vi have en sund og ren by, men der skal være balance i tiltagene. Efter mange år med lukning af veje og parkeringspladser, skal vi gå den anden vej – vi skal have skabt fremkommelighed og have gjort plads til, at vi bliver mange flere københavnere. Både på veje, cykelstier og metro skal vi have skabt mere kapacitet, så der ikke er kø. Metroen skal udbygges med flere linjer – gerne til bydele som Brønshøj/Husum og Refshaleøen, der i dag ikke har metro, og med flere metrolinjer under havnen. Der skal også bygges en havnetunnel som skal munde ud i amagermotorvejen, så trafikken kan ledes udenom og under København, så meget af gennemfærdslen undgås. Det vil give bedre plads til gående, cyklister og lokal trafik og ikke som nu, især fra EL gøre det umuligt at komme ind til byen, især for de erhvervsdrivende.


• Københavns Kommune flyder i penge og kan sagtens spænde livremmen ind, men det kræver en politisk vilje som ikke er til stede i dag. Vi skal investere i et drivkraftig erhvervsliv. Vi skal især have ryddet op i den første del af Strøget, som under rød blok har fået lov at undervikle sig til en grim gadeende, med tiggere, hjemløse, lukkede butikker og dårlig stemning.


• Kernen i god kommunal erhvervspolitik er at sikre, at det offentlige ikke skal stå i vejen for den virkelyst og det initiativ, der naturligt driver iværksættere og virksomhedsledere.

Det skal være lettere at fremme det private initiativ. Det kommunale opgavetyveri er i fuld gang i Københavns kommune. Hvis hårdtarbejdende bønder kommer på en god idé og vil lave en lille forretning ud af det, så står den rødgrønne klasse på Københavns Rådhus klar til at presse deres egne kommunale virksomheder frem med vold og magt. Senest har den rødgrønne borgmester i København, Morten Kabell, meldt ud, at han ikke mener, at private bycykler som Donkey Republic skal bruge kommunens cykelstativer. Københavnerne skal helst bruge kommunens. Det, som Morten Kabell gør, er at lade de københavnske erhvervsdrivende og skatteborgerne være til grin for deres egne penge. Det er på tide, at københavnerne sættes før kommunen.

Det ubetinget værste skrækscenarie er hvis EL får fedtemanipuleret sig ind på overborgmesterposten og det KAN blive resultatet af så mange københavnere lader sig forblinde af rød bloks tomme løfter, som i årevis har vist sig ikke at holde:


• Flere billige almene boliger

som ikke er blevet til noget. ”75%”-reglen, som går ud på at 75% af de nye boliger skal være min. 95m2, giver ikke billige boliger• EL ønsker 27.000 bytræer itl en pris af 2 MILIONER kr.


• EL ønsker at nye bykvarterer udvikles som bilfrie bykvarterer, hvor beboerne automatisk er med i delebilsordninger, og hvor der er fælles ladcykler og optimal adgang til diverse cykelløsninger og kollektiv trafik.

 men intet om at sænke prisen på den kollektive trafik


•  30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation

 hvor mange arbejdsgivere går med til det? Det er El´s skjulte overskudsdeling, som vil bremse det private initiativ.


VÅGN op Københavnere – vores by er i FARE !


Fald ikke for rød bloks falske løfter.


Årtier med brudte løfter fra RØDhuset.


Der er på TIDE med en skift fra rød bloks enevælde på rådhuset.a


STEM borgerligt – for Københavns fremtid og borgernes bedste.