kryds

af:

Jan B. Jacobsen


Vælg dit kryds.

Valgret eller stemmeret er retten til at stemme ved valg og folkeafstemninger. Fri og lige valgret ses som et af de grundlæggende idealer i det demokratiske samfund


Fruentimmere, folkehold, fattige, fjolser, fallenter, forbrydere – var de, som før grundloven ikke havde stemmeret kan i dag stemme og den ret bør vi bruge.


Enevælden i Danmark blev afskaffet ved den første grundlov 5. juni 1849. Herefter blev et Folketing og et Landsting oprettet til at varetage lovgivningen.

I 1871-1872 var store dele af befolkningen udelukket fra at kunne stemme. I Københavnsområdet var der kun 6%, som kunne stemme, på landsplan 14%. Fruentimmer, såkaldte fjolser, forbrydere, folkehold (tyende) og de fattige havde ikke stemmeret. Arbejdsløse blev frataget deres stemmeret.

I 1908 ændredes Valgloven, så kvinder fik stemmeret til kommunalvalg,[2] og 1915-grundloven, der trådte i kraft april 1918, gav kvinder stemmeret og valgbarhed til folke- og landstingsvalg.


Ved det seneste kommunalvalg i 2013 var stemmeprocenten 71,9. Det betyder at ud af samtlige vælgere blev 1.274.000 at blive hjemme og det er lidt betænkeligt at SÅ mange ikke, af diverse grunde ønsker at bruge deres demokratiske ret. Hvorfor er så mange ikke optaget af det samfund, de lever i ? er de bare ligeglad? Eller ”orker” de ikke at sætte sig lige ind i de nære politiske forhold, som omgiver deres hverdag.


Bevares: man kan jo ikke tvinge folk op af sofaen, men undrer mig over at SÅ mange ikke vil bruge deres ret til at gøre deres indflydelse gældende. At stemme er at vide sin indflydelse på sin hverdag og at deltage. At vise at man ikke er ligeglad. At vise at den politik som føres, forhåbentlig, er repræsentativ for de, som vælger at deltage i demokratiet ved at stemme.


Stem

Vis at du har den ret.

Vid at gøre din ret.

Vis at du respekterer den ret.


STEM