sweden

Since 1980, the succession order has changed, so it is Carl 16. Gustav's descendants (regardless of gender) who have inherited the throne.

The change meant that Prince Carl Philip (born 1979) had to deliver the post as successor to his older sister Crown Princess Victoria (born 1977).


2019:

Efter kung Carl XVI Gustafs beslut av den 7 oktober 2019 om förändringar kring vilka av hans familjemedlemmar som skulle tillhöra det kungliga huset, så tillhör inte prins Carl Philips barn längre det kungliga huset och de har inte längre har ställning som Kunglig Höghet. De behåller dock sina titlar som prins/prinsessa och hertig/hertiginna. I samband med detta förväntas prins Julian inte ha offentliga åtaganden på kungens uppdrag och betraktas framgent som privatperson. Han kommer inte heller ha begränsningar kring framtida anställningar och inte heller få sina levnadsomkostnader täckta av riksdagens anslag till kungen. Julian är fortsatt arvsberättigad till trone


Sweden's king has removed five of his grandchildren from the royal house

 
A decision by King Carl XVI Gustaf
means the children no longer have the title of royal highness and are not expected to perform official royal duties.

They will remain members of the royal family and retain their titles of dukes and duchesses.

The change has not affected the king's two grandchildren who are in direct line to the throne.

The decision, announced in a statement published by the Royal Court of Sweden, regards the two sons of Prince Carl Philip and the three children of Princess Madeleine.