fleksiblearbejdsmarked

af:

Jan B. Jacobsen


Det fleksible arbejdsmarked:Det er vigtigt at vi skaber et fleksibelt arbejdsmarked, som er i stand til at tilpasse sig de skiftende tider. Et arbejdsmarked, som på kort tid kan omstille sig til de ændringer, som sker, ikke mindst mht. uddannelse og knowhow.

De ansatte:
Vi skal kunne ændre kvalifikationer i takt med det som er nødvendigt for at kunne følge med vores konkurrenter. Det er vigtigt at opgradere den viden og de evner vi har. Det kræver at de ansatte også er villige til at yde en ekstra indsats og bliver belønnet for det, via sikkerhed i ansættelsen, hånd i hånd med udviklingen. At evner skal kunne opdateres, så man ikke kun bruger de samme kvalifikationer i årevis, så går vi i stå. Nogen gange skal der nye årer til at ro båden. De har de rigtige kompetencer og et vidensniveau, som i udgangspunktet vil give dem mulighed for at klare sig godt på fremtidens arbejdsmarked, også selv om der stilles store krav til omstilling og uddannelse.


Arbejdsgiverne:

De skal kunne optage ukvalificeret arbejdskraft og uddanne dem til de nye tider. Vi skal, så vidt muligt, støtte udvikling af små virksomheder, som er bedre til, hurtigt at omstille sig til forandringerne og tilpasse sig markedet.


Arbejdsvilkår:

Den digitale udvikling kommer til at fylde mere og derfor er der markant behov for at få dybere viden om de underliggende forretningsmodeller og organisering og arbejdsvilkår i øvrigt. . Vigtigt er også at for mange ikke bliver tabt af det nye arbejdsmarked. Vi skal ikke være bange for udviklingen, men arbejde MED/FOR den. Den ”nye tryghed” skal vi finde i viljen til at være med. Danmark er et land hvor der er højt til himmelen og langt ud til hjørnerne, ikke bare geografisk, men også mentalt og dét skal vi udnytte. Et lille land har lettere ved at ”vende skuden” og sejle med strømmen, uden dog at blive et kopiprodukt.


Vi skal vise vores nationalitet over for den globale udvikling. Så skaber vi den fleksibilitet, som kan vende udviklingen til vores fordel.