introduction

Introduktion

Tilnavnet "Europas svigerfar" blev omkring år 1900 båret af to europæiske fyrster: Kong Christian 9. af Danmark og Kong Nikola 1. af Montenegro – i begge tilfælde på baggrund af deres børns ægteskaber med prinser og prinsesser fra andre lande.


Kong Christian IX voksede op som en yngre søn af hertug Vilhelm af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg ) blev konge i 1863 efter den barnløse Frederik 7. og var den første regent af den glücksborgske linje af Kongefamilien.


Han giftede sig i 1842 med Prinsesse Louise af Hessen-Kassel, med hvem han fik seks børn, hvoraf de fire senere kom til at sidde på europæiske troner.


Kongeparret, som er H.M. Dronning Margrethe 2.s tipoldeforældre, fik på denne baggrund tilnavnet “Europas svigerforældre”.


Børn af Kong Christian IX &
Dronning Louise


The title "Europes father-in-law" was around 1900 carried by two European princes: King Christian 9. of Denmark and King Nikola 1. of Montenegro - in both cases in the light of their children's marriages with princes and princesses from other countries.


Christian 9. (who grrew up being the younger son of Vilhelm, Duke of Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg) was the heir to rhe danish throne, after the childless KIng Frederik VII.


I 1842 Christian married Princess Louise of Hesse-Kassel, with whom he had six children, of whom the four later came to European thrones.
Children of King Christian IX &
Queen Louise

children of
King Frederik VIII of Denmark &
Queen Louise:

children of
King Georg I of Greece &
Queen Olga: