danmark.titler

Monarken og monarkens ægtefælle er H.M. (Hans/Hendes Majestæt). En Dronnings ægtemand er H.K.H. (Hans Kongelige Højhed)


Kun børn af Monarken og Kronprinsens børn er H.K.H. (Hans/Hendes Kongelige Højhed).


Børn af Monarkens øvrige børn (H.K.H. Prins Joachims børn (er H.H. (Hans/Hendes Højhed), det samme gælder børn af H.K.H. Prinsesse Benedikte.


Riddere af Elefantordnen (uden for arvefølgen) er H.E. (Hans/HendesEksellense - pt.:  H.E. Ingolf greve af Rosenborg og
H.E. Alexandra, Grevinde af Frederiksborg.

Person:

Titel:__________Danmark

Forkortelse:


Tiltaleform:


Hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark

H.M.

Deres/Hendes Majestæt /

De

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik til Danmark
Greve af Monpezat

H.K.H.

Deres/Hans Kongelige Højhed /

De

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary af Danmark
Grevinde af Monpezat

H.K.H

Deres/Hendes Kongelige Højhed / De

Hans Kongelige Højhed Prins Christian til Danmark

Greve af Monpezat

H.K.H

Deres/Hans Kongelige Højhed / De/du (fra det 18. år)

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Isabella til Danmark

Grevinde af Monpezat

H.K.H

Deres/Hans Kongelige Højhed / De/du (fra det 18. år)

Hans Kongelige Højhed Prins Vincent til Danmark

Greve af Monpezat

H.K.H

Deres/Hans Kongelige Højhed / De/du (fra det 18. år)

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Josephine til Danmark

Grevinde af Monpezat

H.K.H

Deres/Hans Kongelige Højhed / De/du (fra det 18. år)

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim til Danmark

Greve af Monpezat

H.K.H.

Deres/Hans Kongelige Højhed /

De

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie af Danmark
Grevinde af Monpezat

H.K.H.

Deres/Hendes Kongelige Højhed / De

Hans Højhed Prins Nicolaj til Danmark
Greve af Monpezat

H.H.

Deres/Hans Kongelige Højhed / De/du (fra det 18. år)

Hans Højhed Prins Felix til Danmark
Greve af Monpezat

H.H.

Deres/Hans Kongelige Højhed / De/du (fra det 18. år)

Hans Højhed Prins Henrik til Danmark
Greve af Monpezat

H.H.

Deres/Hans Kongelige Højhed / De/du (fra det 18. år)

Hendes Højhed Prinsesse Athena til Danmark
Grevinde af Monpezat

H.H.

Deres/Hans Kongelige Højhed / De/du (fra det 18. år)

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte til Danmark

H.K.H.

Deres/Hendes Kongelige Højhed /

De

Hendes Majestæt Dronning Anne-Marie

H.M.

Deres/Hendes Majestæt /

De

Hans Majestæt Kong Konstantin

H.M.

Deres/HansMajestæt
De

Personer i arvefølgen er Prins/PrinsesseTIL Danmark. Indgiftede er ....... AF Danmark.


Kun monarken, monarkens ægtefælle, søskende, børn og DERES børn, er "Kongelig Højhed. Deres/Hans/Hendes Kongelige Højhed", øvrige f.eks H.K.H. Prins Joachims børn er "Hans/Hendes Højhed".


Man tiltaler Hendes Majestæt med "De", "Dronningen"- eks.: "vil Dronningen ...."
eller "Deres Kongelige Højhed". og derefter "De" eller f.eks "Kronprinsen".


Gifter en Prins sig borgerligt, bestemmer monarken om titel bevares.
Titlen
"Kronprinsesse" bruges kun om Kronprinsens hustru. H.M. Dronning Margrethe har aldrig været Kronprinsesse. Hun var "tronfølgeren".


14. april 2016 frasagde H.K.H. Prins Henrik sig titlen som prinsgemal, og blev derefter kaldt H.K.H. Prins Henrik.


Det blev den 30. april 2008 offentliggjort fra Kongehuset at "... Hendes Majestæt Dronningen har besluttet, at "Hans Kongelige Højhed Kronprinsen" samt "Hans Kongelige Højhed Prins Joachim" tillægges titel af "Greve af Monpezat".
"Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary "samt "Hans Kongelige Højhed Prins Joachim"s  ægtefælle frk. Marie Cavallier vil som følge heraf føre titlen "Grevinde af Monpezat".


Titlen føres endvidere af efterkommere født i lovligt ægteskab, i overensstemmelse med de almindelige regler, der gælder herom, hvilket vil sige, at titlen "Greve af Monpezat" videreføres af mandlige descendenter, medens kvindelige descendenter fører titlen "Komtesse af Monpezat", indtil de bliver gift.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prinsesse Benediktes børn er "Deres/Hans/Hendes Højhed".

H.H. Prinsesse Alexandra har, efter sit giftemål med Michael Preben Greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille beholdt sin titel.


Prinsesse Alexandra af Berleburgs søn er Grev Richard af Pfeil-und-Klein-Elgutt og hendes datter er Komtesse Ingrid af Pfeil-und-Klein-Elgutt, e.fter deres far Grev Friedrich af Pfeil-und-Klein-Elgutt.


Prinsesse Natalie af Berleburgs børn har ingen titel, da hun har giftet sig borgerligt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Droningens Søster Dronning Anne-Marie er "Hendes Majestæt/Deres Majestæt".

H.M. Kong Konstantin og H.M. Dronning Anne-Marie betragter sig stadig som konge og dronning, selv om titlerne ikke længere findes efter Grækenlands overgang til republik.


De bruger dog ikke længere de gamle titler "Hellenernes konge og dronning".

Efter gældende græsk lov kan de kun omtales som ekskongefamilien.

Det danske Hof anvender dog fortsat tiltalen "Deres Majestæter".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Greverne/Grevinderne af Rosenborg og Grevinde Alexandra af Frederiksborg, som er tildelt Elefantordnen,er "Deres/Hans/Hendes Excelence".


Greve Ingolf er: Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg


Greve Christians tre døtre (Josephine, Camilla og Feodora, alle "af Rosenborg" har alle tre giftet sig borgerligt og har derfor mistet deres komtessetitel (en komtesse er en greves ugifte datter) , som de er født med og kunne bære, så længe de forblev ugifte. Samtidig er grevens svigersønner borgerlige, og derfor har grevens børnebørn ingen adelstitler. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------