danmark.ordner

Denmark

Ordener og ærestitler.

Danmark har to kongelige ridderordener, Elefantordenen og Dannebrogordenen.


Elefantordenen er den ældste og har rødder tilbage til 1400-tallet.

Dannebrogordenen blev indstiftet i 1671 og havde dengang kun én grad – betegnet Hvid Ridder. I 1808 blev den dog inddelt i flere grader, og kredsen af dekorerede blev udvidet til også at omfatte borgerligt fødte personer. Med en række mindre senere ændringer er bestemmelserne fra 1808 fortsat det formelle grundlag for Dannebrogordenens anvendelse.


De nuværende klasser er:

Storkommandør

Storkors (evt. med diamanter)

Kommandør 1. grad

Kommandør

Ridder 1. grad

Ridder

Hæderstegn

Grad:

Insignier:

Indehavere:

Elefantordenen

forkortelse: R.E.


Den fornemste og ældste danske orden og stammer fra midten af det 15. århundrede; den nugældende statut er fra 1693 med mindre ændringer i 1808 og 1958. Elefantordenen har én klasse. Ordensherren er Danmarks regent.


Seneste modtagere (14 januar 2024):


H.K.H. Prinsesse Isabella til Danmark


H.K.H. Prins Vincent til Danmark

H.K.H: Prinsesse Josephine til Danmark

Storkommandør af Dannebrogsordenen

forkortelse: S.Kmd.


Storkommandør-graden er forbeholdt fyrstelige personer og der har siden indstiftelsen af denne i 1808 været i alt 43 Storkommandører.


Det samlede antal storkommandører overstiger aldrig 8 da der kun er 8 insignier til rådighed. Teoretisk er der ingen grænse for hvor mange storkommandører der kan udnævnes, men i praksis er der altså kun tale om 8 stk.


.Pr. 2024 er der 7 Storkommandører:


H.M. Dronning Margrethe II
anlagt som ordensherre 12 Januar1972


H.M. Kong Carl XVI Gustav af Sverige
udnævnt 10 April 1975


H.M. Kong Harald V af Norge
udnævnt 26 Oktober 1990


H.K.H. Prinsesse Benedikte til Danmark
udnævnt 27 Januar 1993


H.M. Kong Frederik X af Danmark

udnævnt 1 Januar 2004


H.K.H. Prins Joachim til Danmark

udnævnt 16 April 2004

H.M. Dronning Mary af Danmark
udnævnt 26 Maj 2024

Storkors af Dannebrogordenen m. bryststjerne i diamanter
Storkorset af Dannebrogsordenen

forkortelse: S.K. Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

forkortelse: K.1

Kommandør af Dannebrog 
forkortelse: K.Dannebrogordenens hæderstegn
forkortelse: D.Ht.

Ridderkors af 1. grad af Dannebrog
forkortelse: R.1


Herre:

Dame:

Ridderkors af Dannebrog
forkortelse: R.

Herre:Dame: 1. Rækkefølge (indbyrdes i 2017):
 2. Fsv.TK Tapperhedskorset (etabl. 2009, tidl. Fsv.Tpk.).
 3. Fsv.M.F&S. Forsvarets Medalje for Faldne og Sårede i tjeneste (etabl. 1996, hvis tildelt faldne indtil 2009).
 4. Fsv.M.F. Forsvarets Medalje for Faldne i tjeneste (etabl. 2009)
 5. D.Ht. Dannebrogordenens Hæderstegn (etabl. 1808, tidl. Dannebrogsmændenes Hæderstegn, DM.)
 6. R.1 Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen (etabl. 1952)
 7. R. Ridder af Dannebrogordenen (etabl. 1671/1808)
 8. F.M.1 Fortjenstmedaljen i guld (etabl. 1792/1845, tidl. F.M.G.).
 9. M.i.&a. Medaljen Ingenio et arti (etabl. 1841, tidl. M.I.&A.).
 10. G.Em. Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks guldbryllup
 11. Em.16.apr.2015. Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag (2015)
 12. R.40.Em. Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 40 års regeringsjubilæum (2012)
 13. Em.16.apr.2010 Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 70 års fødselsdag (2010)
 14. Em.11.juni.2009 Erindringsmedaljen i anledning af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 75 års fødselsdag (2009)
 15. R.Em. Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s 25 års regeringsjubilæum (1997)
 16. S.Em. Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethes og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks sølvbryllup den 10.6.1992 (1992)
 17. Mm.11.marts 1899-1999 Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Frederik den IX.s fødsel (1999)
 18. Fr.IX.Mt. Kong Frederik den IX.s mindetegn (1972)
 19. Fr.IX.Mm. Kong Frederik den IX.s mindemedalje (1972)
 20. Mm.26.sept.1870-1970 Mindemedaille i anledning af hundredårsdagen for Kong Christian den X’s fødsel (1970)
 21. Dr.I.Mm. Dronning Ingrids Mindemedaille (2001, tidl.DR.I.M.M.)
 22. Dr.I.Em. Erindringsmedaillen i anledning af 50-års dagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids ankomst til Danmark (1985)
 23. B.M.1.* m. inskrip. Den Kongelige Belønningsmedalje m/ inskription (1865/1972)

Danske ærestitler:

Kammerherre/dame:

Titlen kammerherre anvendes ved hoffet. En kammerherre har oprindeligt været en fremtrædende embedsmand – ofte en adelig – med adgang til kongens kammer (deraf titlen). I dag anvendes den som ærestitel. Der udnævnes fortsat kammerherrer. Det er den siddende regent, der afgør, hvem titlen skal gives til. Oftest bliver den givet til afgåede højere embedsmænd eller til besiddere af større godser.

Hoffet gør brug af kammerherrerne når en nytiltrådt ambassadør skal ledsages til sin første audiens hos dronningen samt ved større festligheder i kongehuset.

Kammerherrer "i tjeneste" bærer en rød uniform med en kammerherrenøgle på højre frakkeskøde


Hofjægermester:

Hofjægermester var titlen for udvalgte godsejere, der ved enevældens hof bistod ved de kongelige jagter. I dag er det en ærestitel, der ikke indebærer hoftjeneste. Den gives af monarken til udvalgte godsejere og den kgl. jægermesterUniformen er grøn med sølvtrækkeri.'