janinfo


Hvem er jeg og hvorfra stammer min viden om Huset Glyksborg i Europas Kongehuse

Personligt / me:


Jeg er født i 1960.


Born 1960 in DenmarkGreve af Pommern og Livland

Graf von Pommern und Livinien

Earl of Pommerania and Livonia

MIn kongeligt historisk interesser har stået på i ca. 45 år, hvor jeg gennem tiden har studeret de kongelige og de pågældende landes relevandte historie., omkring det kongelige stof, politik, befolkning, geografi.


Konger og dronninger har været en væsentig del af de enkelte landes historie og har givet mig en stor viden om Europas kongehuse og diverse landes nyere hsitorie gennem de seneste ca. 200 år.


Desuden har jeg en omfattende bogsamling og lager af info og viden, som har gjort at jeg kunne skabe min side om Huset Glyksborg i Europas Kongehuse.


My royal historical interests has been on for about 45 years, over time, I have studied the history of the royal and the countries concerned, about the royal substance, politics, population, geography.


Kings and queens have been an important part of the history of each country and have given me a great deal of knowledge about Europe's royal houses and the recent hsitories of various countries throughout the last approx. 200 years.


In addition, I have an extensive book collection and stock of information and knowledge that has enabled me to create my page about Glyksborg House in Europe's Royal Houses.Jan B. Jacobsen

Skaber og web masterHuset Glyksborg i Europas Kongehuse

Webmaster, The House of Glyksburg