rosenborg

Greve af Rosenborg er en arvelig adelstitel, der 1914−1971 blev givet til efterkommere af Kong Christian IX & Dronning Louises børn, som giftede sig borgerligt. forklaring Greve af Rosenborg.


Danske prinser, der i forbindelse med deres ægteskab (ofte med ikke-fyrstelige) har frasagt sig deres øvrige titler og arveret til tronen, som enten får titlen greve af eller komtesse af Rosenborg er tillagt rang og sæde i 2. rangklasse, nr. 2.

Grever af Rosenborg har dermed mistet alle deres arverettigheder til den danske trone for sig selv og deres efterkommere.


Grev Christian & grevinde Anne Dorthes tre døtre (Josephine, Camilla og Feodora) har alle tre giftet sig og har derfor mistet deres komtessetitel, som de er født med og kunne bære, så længe de forblev ugifte. Samtidig er grevens svigersønner borgerlige, og derfor har grevens børnebørn ingen adelstitler.


Nulevende pr 2021:

10 grever,          5 grevinder,          7 komtesser af Rosenborg

Greve af Rosenborg:

Grevinde af Rosenborg

Komtesse af Rosenborg

Grev Ingolf af Rosenborg

(tipoldebarn af Kong Christian IX)


Grev Axel af Rosenborg

(tipoldebarn af Kong Christian IX)

søn af Greve Flemming af Rosenborg

(1922-2002), der var yngste søn af Christian IX's barnebarn, prins Axel, og prinsesse Margaretha

grevinde Jutta af Rosenborg 
gift m. grev Axel af Rosenborg

0

00

• Komtesee Dagmar af Rosenborg
datter af Grev Axel af Rosenborg

0

0

• Grev Valdemar af Rosenborg

søn af Grev Axel af Rosenborg


• Grev Alexander af Rosenborg

søn af Grev Axel af Rosenborg


Grev Birger af Rosenborg

(tipoldebarn af Kong Christian IX)

søn af Greve Flemming af Rosenborg (1922-2002), der var yngste søn af Christian IX's barnebarn, prins Axel, og prinsesse Margaretha

grevinde Lynne af Rosenborg

gift m. Grev Birger af Rosenborg

0

0

0

• Komtesse Benedikte af Rosenborg
datter af Grev Birger af Rosenborg

0

0

0

• Grev Philip af Rosenborg

søn af Grev Birger af RoseborgGrev Carl Johan af Rosenborg

(tipoldebarn af Kong Christian IX)

søn af Greve Flemming af Rosenborg (1922-2002), der var yngste søn af Christian IX's barnebarn, prins Axel, og prinsesse Margaretha

• Komtesse Caroline af Rosenborg
datter af Grev Carl Johan af Rosenborg

0

0

0• Komtesse Coco af Rosenborg
datter af Grev Carl Johan af Rosenborg


Grevinde Karin af Rosenborg
enke efter Grev Christian af Rosenborg


Grev Valdemar af Rosenborg

(tipoldebarn af Kong Christian IX)

søn af Greve Christian af Rosenborg, som var søn af Prins Erik, som var søn af Prins Valdemar, Christian IX´s yngste barn• Grev Nicolaj af Rosenborg

søn af Grev Valdemar af Rosenborg

• Komtesse Marie af Rosenborg
datter af Grev Valdemar aff Rosenborg

Komtesse Marina af Rosenborg

søster til Grev Valdemar af Rosenborg

Grev Ulrik af Rosenborg

(tipoldebarn af Kong Christian IX)

søn af Prins Oluf, søn af Prins Harald, som var søn af Kong Frederik VIII

Grevinde Judith af Rosenborg, née Sandwick
gift 212 m. Grev Ulrik

0

0

• Komtesse Katarina af Rosenborg

datter af Grev Ulrik af Rosenborg

børn af Greve Ulrik & Grevinde Tove

0

Greverne/Grevinderne af Rosenborg, samt Grevinden af Frederiksborg., som er tildelt Elefantordnen Exelence. Deres/Hans/Hendes Excelence.


Grev Christians tre døtre (Josephine, Camilla og Feodora) har alle tre været gilt/giftet sig borgerligt og har derfor mistet deres komtessetitel, som de er født med og kunne bære, så længe de forblev ugifte. Samtidig er/var grevens svigersønner borgerlige, og derfor har grevens børnebørn ingen adelstitler.


Danmark er en komtesse en greves ugifte datter, medens hans hustru er grevinde. Ved giftemål arver komtessen sin mands titel, om denne har en. Hvis ikke, mister komtessen sin egen titel.

Josephine af Rosenborg
var 1998 - 2014 gift med udviklingschef Thomas Christian Schmidt (født 22. april 1970) i Lyngby Kirke. Ved samme lejlighed mistede hun formelt sin komtessetitel (skønt hun i medierne regelmæssigt stadig benævnes "komtesse"). Dog beholder hun sin tidligere titel "af Rosenborg" som borgerligt efternavn, idet hun ikke har kunnet antage sin mands efternavn ("Schmidt"). Parret fik 2 børn sammen:

• Julius Christian Emil af Rosenborg (født 2001)

• Clara Dorte Elisabeth af Rosenborg (født 2004)

Thomas Schmidt er borgerlig og har ingen adelstitel – og derfor har parrets børn ingen adelstitler, da sådanne titler kun kan videregives gennem mænd (såkaldt agnatisk primogenitur).

I 2014 blev parret skilt, og hun danner nu par med Kenneth Schmidt. Parret bor nu i Kgs. Lyngby og har sammen en søn:

• Oscar Christian af Rosenborg (født 6. august 2016)


Camilla af Rosenborg
Var 1995 - 2016   gift med direktør Mikael John Rosanes (født 8. februar 1952) i Søllerød Kirke. Ved samme lejlighed mistede hun rent formelt sin komtessetitel (skønt hun i medierne regelmæssigt stadig benævnes "komtesse"). Camilla beholder sin titlen "af Rosenborg" som borgerligt efternavn, idet hun ikke har kunnet antage sin mands efternavn ("Rosanes").  Parret fil 4 børn sammen:

• Anastasia Caroline Amalie af Rosenborg (født 1997)

• Ludwig Christian Mikael af Rosenborg (født 2000)

• Leopold Christian Ingolf af Rosenborg (født 2005)

• Theodor Christian Emanuel af Rosenborg (født 2008)

Mikael Rosanes er borgerlig og har ingen adelstitel – og derfor har parrets børn ingen adelstitler, da sådanne titler kun kan videregives gennem mænd (såkaldt agnatisk primogenitur).


Feodora af Rosenborg
var 2004  2005   gift med franskmanden Eric Hervé Patrice Patte (født 20. august 1976) i Holmens Kirke i København. 


Den 8. september 2008 blev Feodora af Rosenborg gift med direktør, cand.merc. Morten Rønnow (født 18. juni 1968) på Københavns Rådhus. Feodora af Rosenborg beholder sin tidligere titel "af Rosenborg" som borgerligt efternavn, idet hun ikke har kunnet antage hverken sin tidligere eller sin nuværende mands efternavne ("Patte" eller "Rønnow"). Parret bor i Indre By i København med deres barn:

• Caroline-Mathilde Margrethe Rønnow af Rosenborg (født 2009)

Morten Rønnow er (ligesom Eric Patte) borgerlig og har ingen adelstitel – og derfor har parrets datter ingen adelstitel, da sådanne titler kun kan videregives gennem mænd (såkaldt agnatisk primogenitur).