tuxen

Christian IX (8. april 1818 – 29. januar 1906  var konge af Danmark fra 1863 til 1906 samt hertug af Slesvig, Holsten og Lauenborg fra 1863 til 1864.

Christian giftede sig med sin halvkusine, Prinsesse Louise af Hessen, i 1842. Deres seks børn giftede sig ind i flere af Europas fyrstehuse og skaffede Christian 9. tilnavnet Europas svigerfar.


Christian IX was king of Denmark from 1863-1906 and married Princess Louise of Hesse in 1842.
Their children married into European royal houses, and Christian IX became "Europe´s father-in-law"

I 1886 - 1886 komponerede maleren Laurits Tuxen sit "Fredensborgbillede".


De enkelte personer i billedet er dog ikke malet samlet, men i små grupper/hver for sig, og derefter komponeret ind i det samlede billede. Tuxen opholdt sig på Fredensborg Slot, så han kunne lære personernes udseende at kende.


Desuden rejste Tuxen rundt til de kongelige. De kejserlige og kongelige modellet blev fotograferet i havesalen, bort set fra Kong Christian IX & Dronning Louise, som blev fotograferet på Amalienborg. Personerne er opstillet efter rang, de fornemste forrest og i midten af billedet.

In 1883 - 86, the painter Laurits Tuxen composed his "Fredensborg picture".


However, the individual persons in the picture are not painted together, but in small groups / separately, and then composed into the overall picture. Tuxen stayed at Fredensborg Castle so he could get to know the people's appearance.


In addition, Tuxen traveled to the royals.

The imperial and royal models was photographed in the garden hall, away from King Christian IX & Queen Louise, who was photographed at Amalienborg. The people are placed by rank, the foremost front and in the middle of the picture.

1.
Prinsen af Wales
(senere Edward VIII af Storbritannien)

The Prince of Wales
(to be King Edward VII of the UK

9.
Prinsesse Alexandra af Cumberland
Princess Alexandra of Cumberland18
Zar Alexander III af Rusland
Zar Alexander III of Russia25
(ved bordet)
Prinsesse Marie af Grækenland

at the table:
Princess Marie of Greece

2.

Prins Albert af Wales

Prince Albert Victor of Wales10
Dronning Louise af Danmark
Queen Louise of Denmark19
Storfyrstinde Olga af Rusland
Grand Duchess Olga of Russia26

ved bordet:

Prinsesse Louise af Wales

at the table:
Princess Louise of Wales

3.
Alexandra, Prinsesse af Wales
(senere Dronning Alexandra af Storbritannien
Princess Alexandra of Wales
(to be Queen Alexandra of Great Britain)


11
Kong Christian IX af Danmark
King Christian IX of Denmark

20
Kronprins Frederik af Danmark 

(senere Frederik VIII)
Crown Prince Frederik of Denmark
(to be King Frederik VIII)27

ved bordet:
Prins Carl af Danmark
(senere Kong Haakon VII af Norge

at the table:
Prince Carl of Denmark
(to be King Haakon VII of Norway)

4.
Prinsesse Ingeborg af Danmark
Princess Ingeborg of Denmark12
Prins Valdemar af Danmark
Prince Valdemar of Denmark21
Kronprinsese Louise af Danmark
(senere Dronning Louise)

Crown Princess Louise of Denmark
(to be Queen Louise)

28
ved bordet:
Storfyrst Georg af Rusland

at the table:
Grand Duke Georg of Russia

5.
Prins Harald af Danmark
Prince Harald of Denmark13

Prins Christian (Kong Christian X)

Prince Christian (to be King Christian X)22
Prinsesse Thyra af Danmark

Princess Thyra of Denmark


29
ved bordet:
Prinsesse Victoria af Wales

at the table:
Pricncess Victoria of Wales

6.
Prins Georg af Cumberland
Prince Georg of Cumberland


14

Storfyrst Nicolai af Rusland
(senere Zar Nicolai II)
Grand Duke Nicolai of Russia
(to be Zar Nicolai II)
23
Kong Georg I af Grækenland

King George I of Greece
(born Prince WIlhelm of Denmark)

30
ved bordet:
Prinsesse Maud af Wales
(senere Dronning Maud af Norge)
at the table:
Princess Maud of Wales

(to be Queen Maud of Norway)


7.
Prinsesse Marie af Cumberland
Princess Marie of Cumberland15
Storfyrst MIchai af Rusland
Grand Duke Michai of Russia24
Dronning Olga af Grækenland
Queen Olga of Greece31
ved bordet:
Storfyrstinde Xenia af Rusland

at the table:
Grand Duchess Xenia of Russia

8.
Hertuginde Thyra af Cumberland
Thyra, Duchess of Cumberland16
Kejserinde Dagmar af Rusland
Zarina Maria Feodorovna of Russia25
Prinsesse Alexandra af Grækenland
Princess Alexandra of Greece


32

ved bordet:
Prinsesse Louise af Danmark
at the table:
Princess Louise of Denmark


Laurits Tuxen

"Fredensborgbillede 1883-1886
Image from Fredensborg Castle