danmark.chr.9.tiltronen

Midt i 1800-tallet blev det klart, at der var brug for en ny tronfølgelov, da hverken Kong Frederik VII af Danmark eller tronfølgeren Arveprins Ferdinand havde nogen arving til tronen.


I 1851 anbefalede den russiske kejser, at Prins Christian rykkede frem i den danske arvefølge. I 1852 tilsluttede stormagterne sig dette. Som tronfølger fik han titlen Prins til Danmark og rang af Højhed.


I virkeligheden var det prins Christians hustru, Louise af Hessen-Kassel, der som niece til Kong Christian VIII af Danmark og kusine til Kong Frederik VII af Danmark havde arveret til tronen ifølge Kongeloven, men nu nød hendes mand godt af denne arveret. (Prins Christian var som sin hustru nærtbeslægtet med det danske kongehus, begge var oldebørn af kong Frederik V af Danmark)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In the middle of the 19th century, it became clear that there was a need for a new law of succession, since neither King Frederik VII of Denmark nor the successor to the throne, Hereditary Prince Ferdinand, had any heir to the throne.

In 1851, the Russian Emperor recommended that Prince Christian moved forward in the Danish succession. In 1852 the Great Powers joined this. As successor, he was named Prince of Denmark and the rank of Highness.

In fact, it was Prince Christian's spouce, Princess Louise of Hessen-Kassel, who, as a niece to King Christian VIII of Denmark and cousin of King Frederik VII of Denmark, had first right to inherit the throne according to the King's Law, but now her husband benefited from this inheritance. (Prince Christian was, as his wife, closely related to the Danish royal family, both were great-grandchildren of King Frederik V of Denmark)

King Christian IX of Denmark had 6 children by Queen Louise:

gift 28 juli 1869 m.


married 28 june 1869

gift 10 marts 1863 m.


married 10 march 1863

gift 27 oktober 1867 m.


married 27 oct. 1867

gift 9 nov. 1866. m.


married 9 nov. 1866

gift 1878 m.


married 1878

gift 1885 m.


married 1885


Rusland


RussiaDanmark


Denmark


Denmark

Kong Christian IX´s vej til Danmarks trone